صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
برتر فایل - آرشیو 1395/3
<-Description->

سیستم های سازه ای اغلب رفتار غیر خطی در برابر تحریکات طبیعی مانند زلزله از خود نشان می دهند. در این شرایط تحت نیروهای بازگشتی، سازه ها رفتار هیسترتیک قابل توجهی را از خود نشان می دهند. ماهیت طبیعی این نیروهای غیر خطی را نمی توان با تغییر مکان و سرعت در نظر گرفت. بر این اساس مدل های مختلفی از حل معادلات دیفرانسیل، که نیروهای هیسترتیک را با توجه به وابسته بودن آن ها به زمان در نظر می گرفتند، به دست آمده است. در سیستم های سازه ای معمولا مدل Bouc-wen برای لحاظ کردن رفتار هیسترتیک سازه ها، تحت نیروها در رفتار غیر خطی دینامیکی در نظر گرفته می شود. در مهندسی سازه مدل Bouc-wen برای تشریح رفتار هیسترتیک سیستم ها به کار برده می شود. این معادلات در اوایل سال 1971 توسط Bouc بوجود آمد و توسط wen در سال 1976 انواع مختلف آن توسعه یافت. با توجه به تنوع و گستردگی این مدل به عنوان مدلی موثر شناخته شده است و در مهندسی عمران، شامل سیستم های چند درجه آزادی (MDOF) و ساختمان ها و قاب ها و همچنین سیستم های دو و سه بعدی پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. از سیستم Bouc-wen برای بررسی رفتار میراگرها و انواع جداسازی های لرزه ای و همچنین برای مستهلک کردن نیروها در سازه های فولادی، بتنی، آجری و  چوبی استفاده می شود...

پروژه تعیین نمودار هیسترزیس ستون تحت بارگذاری به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS، مشتمل بر 70 صفحه، به همراه تصاویر، نمودارهای هیسترزیس رسم شده، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

آشنایی با روش اجزاء محدودآشنایی با نرم افزار ABAQUSصورت مسئلهطریقه ترسیم شکلطریقه مونتاژ (Assemble) کردن مدلروند کلی مدل کردنمحورها و نیروهاچارت تعداد، مشخصات فنی، شماره و روند تحلیل مدل هانمودارهای هیسترزیس برای 27 مدل مسئلهآشنایی با منحنی هیسترزیستوضیحاتی در خصوص چگونگی تفسیر منحنی هیسترزیس

جهت دانلود پروژه تعیین نمودار هیسترزیس ستون تحت بارگذاری به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS، بر لینک زیر کلیک نمایید:
آموزش آباکوس، پروژه تعیین نمودار هیسترزیس ستون تحت بارگذاری به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 19
برتر فایل 1395/3/30

نظر به اینكه اقتصادی بودن هر پروژه، ركن اساسی طرح بوده لذا مهندسین محاسب و طراح در محاسبات سازه‌ها و دستگاه‌های مكانیكی به بحث و تحلیل مسائل در حالت خمیری (پلاستیك) می‌پردازند و همچنین در سازه ها با توجه به بارهای رفت و برگشتی زلزله، سازه ها باید بتوانند انرژی زیادی هدر دهند (جذب کنند)، یا به عبارت دیگر بایستی سازه ها شکل پذیر باشند تا در اثر بارگذاری دینامیکی، سازه گسیخته نشود. به نظر می رسد که این دو مهم بدون استفاده از کامپیوتر تقریبا غیر ممکن است. با توجه به نوع ساختار وسایل مکانیکی می توان پس از ساخت، آنها را تحت تست آزمایشگاهی قرار داد، ولی در مورد سازه ها این مطلب کاملا صادق نیست. لذا نرم افزارهای معتبر می توانند پیش بینی قابل قبولی به ما بدهند. هدف این پروژه تطبیق نتایج آزمایشگاهی با نتایج نرم افزار به روش المان های محدود و مقایسه رفتار هیسترزیس ستون های با مقطع I شكل و ستون های بست دار معادل است. اینگونه به نظر می رسد كه ساخت اجرای ستون های بست دار نسبت به ستون با مقطع I شكل اقتصادی تر است. ولی با توجه به مقایسه میزان جذب انرژی ستون‌های I شكل و بست دار كه از مطالعه رفتار هیسترزیس این دو نوع ستون فولادی به دست می‌آید می توان از زاویه دیگری بر اقتصادی بودن مقاطع بست دار هنگام زلزله نگاه نمود...

پروژه  مورد نظر مشتمل بر پنج (5) فصل، 151 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و جدول، روابط و فرمول های اصلی، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی پروژه  به ترتیب زیر می باشد:

فصل 1: رفتار خمیری (پلاستیك)

مقدمهآزمایش های مبنائیآزمایش كششنمودار تنش حقیقی و كرنش حقیقیآزمایش فشار، اثر بوشینگر، ناایزوتروپاثرات نرخ كرنش و دمااثر فشار هیدرواستاتیكی و عدم قابلیت تراكمفرضی نمودن نمودارهای تنش و كرنش و مدل های دینامیكی و سینماتیكیمعادلات فرضی برای منحنی‌های تنش و كرنشمعیار برای تسلیممقدمهمثال هایی از معیارهای تسلیمسطح تسلیم، فضای تنش‌ها یك وسترگاردپارامتر تنش لود و اثبات عملی معیارهای تسلیمسطوح تسلیم ثانوی، بارگذاری و باربرداری

فصل 2: خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS

آشنایی با نرم افزار ABAQUSمقدمهدیدگاه كلی سیستم المان محدود در نرم افزار ABAQUSABAQUS/CAEایجاد یك مدل آنالیز سادهبررسی انواع مسائل غیر خطی در نرم افزار ABAQUSتحلیل غیرخطی در ABAQUS

فصل 3: رفتار هیسترزیس ستون های I شکل

اصول فلسفه طراحی لرزه ایمقدمهتحقیقات قبلی بر روی تیر ستون های فولادیمشخصه هایی که بر شكل پذیری تیر ستون موثرندطراحی ستون های نمونهتوصیفات عمومیشکل پذیری مورد نیاز در ستون هامقادیر P/Pyمحدودیت لاغری بال و جان که بوسیله NZNSEE پیشنهاد می گرددحدود لاغری بال و جان که توسط LRFD،AISC پیشنهاد می گرددجزئیات مقاطع ستون هافرآیند آزمایشنیرو و تغییر مکانآزمایش ستون هامشاهدات آزمایشگاهی و نتایج تجربیمقدمهمشاهدات پژوهشعملکرد ستون نمونه اولعملکرد ستون دومعملکرد ستون سومعملکرد ستون چهارمعملکرد ستون پنجمعملکرد ستون ششمعملکرد ستون هفتمبحث در مورد نتایج آزمایشگاهیجنبه های مباحثه در مورد نمونه های آزمایشگاهی و نتایج آنها

فصل 4: رفتارهیسترزیس ستون بست دار

تیر ستون های مشبک تحت بارهای متناوبمقدمهنمونه های آزمایشعضو مشبک بست دار مرسومستون های مشبك با مقطع های دوبل ناودانی اصلاح شدهستون های مشبک دوبل ناودانی با پیکربندی به صورت جعبه ایستاپ آزمایش و تاریخچه بارگذاریتاریخچه بارگذاری به صورت تعییرمکانرفتار کلی نمونه هانمونه DC1Cنمونه DC1Mنمونه DC2Mنمونه DC1MBنمونه DC2MBنتایج آزمایشپاسخ نیروی جانبی , تغییر مکان جانبیمقایسه رفتار هیسترزیس نمونه ستون I شكل سوم با ستون بست دار معادل آن

فصل 5: نتیجه گیری

منابع

جهت دانلود پروژه روش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستون های I شكل و بست دار بر لینک زیر کلیک نمایید:پروژه روش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هیسترزیس ستون های I شكل و بست دار

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 13
برتر فایل 1395/3/29

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)، به بررسی قالب گیری تزریقی، اکستروژن ورق ها، فرآیند ترموفرمینگ، قالب گیری بادی، قالب گیری چرخشی، فرآیندهای کامپوزیت، فرآیندهای رزین مایع، مونتاژ، تکمیل و پراخت کاری و... می پردازد. این کتاب مشتمل بر 746 صفحه، در 12 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Injection Molding

Chapter 2: Assisted Injection Molding

Chapter 3: Sheet Extrusion

Chapter 4: Thermoforming

Chapter 5: Blow Molding

Chapter 6: Rotational Molding

Chapter 7: Compression and Transfer Molding

Chapter 8: Composite Processes

Chapter 9: Liquid Resin Processes

Chapter 10: Assembly

Chapter 11: Decorating and Finishing

Chapter 12: Polymer Nanocomposites in Processing

جهت دانلود کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)، بر لینک زیر کلیک نمایید:
کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 16
برتر فایل 1395/3/29

کتاب راهنمای جامع طراحی قالب (The Mould Design Guide)، شامل سر فصل هایی از فرآیندهای قالب گیری تزریقی، مواد پلاستیکی، تمرین هایی برای داشتن طراحی خوب، چک لیست طراحی، سیستم پران، کنترل دمای قالب، واژه نامه واژگان قالب، سیستم ابزار چند صفحه ای، طراحی سیستم راهگاه و گیت قالب و ... می باشد. این کتاب مشتمل بر 575 صفحه، در 26 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: The Injection Moulding Process

Chapter 3: Plastics Materials

Chapter 4: Good Design Practice

Chapter 5: Design Checklist

Chapter 6: Determining the Right Number of Impressions

Chapter 7: Step-by-Step Design

Chapter 8: Mould making

Chapter 9: Two-Plate Mould Tools

Chapter 10: Ejection Systems

Chapter 11: Mould Temperature Control

Chapter 12: Undercut Injection Mould Tools

Chapter 13: Automatic Unscrewing Mould Tool Design

Chapter 14: Multi plate Tool Systems

Chapter 15: Runnerless Moulding

Chapter 16: Mould Materials

Chapter 17: Runner and Gate Design

Chapter 18: Standard Mould Parts

Chapter 19: Deflection and Stress in Mould Components

Chapter 20: Fatigue

Chapter 21: Limits and Fits

Chapter 22: Impression Blanking

Chapter 23: Summary of Mould Calculations

Chapter 24: Integrated Design Examples

Chapter 25: Mathematical and Reference Tables

Chapter 26: Glossary of Moulding Terminology

جهت دانلود کتاب راهنمای جامع طراحی قالب (The Mould Design Guide)، بر لینک زیر کلیک نمایید:
کتاب راهنمای جامع طراحی قالب (The Mould Design Guide)

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 14
برتر فایل 1395/3/29

دستگاه های شارژ کننده مطابق با اصول الکتریسیته هستند و جریان برق مستقیم را تبدیل می کنند. جریان مستقیم همیشه یک طرفه است، یا مثبت یا منفی. در این بین فقط ولتاژ کم یا زیاد می شود. باطری ها و تنظیم کننده برق DC را متناسب با جریان تعدیل می کنند. اکثر دستگاه های برقی تبدیل کننده دارند و قادر به تغییر جریان مستقیم به غیر مستقیم و کاهش جریان و در نهایت شروع ایمن می باشند. سپس جریان ایمن و کم از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل می شود. شارژرها ولتاژ خروجی کم موجی دارند و سرعت آنها کمتر از 2 mv است، که متناسب با منحنی ایمنی است. شارژر بر مبنای ظرفیت باطری و ولتاژ انتخاب شده فعالیت می کند و در صورت استفاده از دستگاه های محافطتی مراقبت لازم است. شارژرها به دستگاه سنجش اتوماتیک مجهز هستند و باطری ها فول شارژ هستند. شارژرها و وسایل آنها در یک قالب معین ساخته می شوند...

پروژه بررسی و مطالعه طراحی باتری شارژرهای صنعتی، مشتمل بر سه (3) فصل، 97 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

فصل 1: انواع باتری ها و مکانیزم شارژ آنها

مقدمهتاریخچه باتری در ایران و جهان  باتری ها از چه اجزایی تشكیل شده اند؟ شارژر صنعتی  باتری شارژر صنعتی  باتری های استفاده شده در پلنت صنعتی  سلول سرب اسیدی  مشخصه تخلیه ملزومات شارژر حالت زیر شارژ حالت فوق شارژ ایمنی  اصول کار شارژرحالت شارژ نگهداری  حالت شارژ سریع  حالت شارژ اولیه شارژرهای صنعتی  روش زمین کردن باتری های 110 ولتی  زمین کردن سیستم باتری 48 ولت   سیستم نشان دهنده آلارم باتری  سلول های ترکیب مجدد راه اندازی باتری های آب بندی شده تعمیر و نگهداری باتری های آب بندی شده 

فصل 2: بررسی طرح های مختلف باتری شارژر

انواع UPS  ساختار آماده به کار (Standby UPS) یوپی‌اس‌های در تعامل با خط (Online UPS) ساختار آماده به کار فررو  ساختار بر خط با تبدیل دوگانه (Online Double Conversion) خلاصه ای ازانواع UPS  جمع بندی  

فصل 3: کاربرد شارژرها در صنعت

شارژر چیست؟ خالی شدن باتری بر اثر مصرف   شارژ معکوس   عمق دشارژ اجزای فعال  باتری های لیتیوم یون (Li-ion) باتری های نیکل کادمیوم (Ni-Cd) باتری های نیکل ترکیب فلز (Ni-MH) مواد سازنده باتری  نحوه افت ولتاژ در هنگام دشارژ آلایندگی محیط زیست   سرعت شارژ جریان پیک دشارژ پدیده‌ی حافظه‌ای (Memory Effect) درباتری های نیکل  تفاوت ولتاژ نامی سلول های باتری

جهت دانلود پروژه بررسی و مطالعه طراحی باتری شارژرهای صنعتی، بر لینک زیر کلیک نمایید:
پروژه با عنوان: بررسی و مطالعه طراحی باتری شارژرهای صنعتی

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 13