صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
برنامه نویسی
برنامه نویسی، روش تفاضل محدود، حل دستگاه معادلات، الگوریتم، روش تحلیلی، تنش و کرنش، مدلسازی و شبیه سازی، روش تحلیلی و عددی، خرپای دو بعدی، تحلیل اجزاء محدود، تحلیل صفحه خمشی، متلب، معادلات دیفرانسیل، مشتق توابع، روش تفاضل محدود، حل دستگاه معادلات، الگوریتم، روش تحلیلی، تنش و کرنش، مدلسازی و شبیه سازی، روش تحلیلی و عددی، خرپای دو بعدی، تحلیل اجزاء محدود، تحلیل صفحه خمشی، متلب، معادلات دیفرانسیل، مشتق توابع
برتر فایل 1400/4/11

روش اجزاء محدود، روشی عددی برای یافتن حل تقریبی بسیاری از مسائل مهندسی است. هرچند این روش برای اولین بار جهت تحلیل تنش در سازه هواپیما به کار گرفته شد، لیکن کاربرد آن در بسیاری از مسائل مکانیک جامدات، مکانیک سیالات و علوم به سرعت رو به گسترش نهاد. در زمینه مهندسی راه و ساختمان نیز این روش تحلیل سازه های بسیار پیچیده و طرح بهینه آنها را به طور موثر و اقتصادی ممکن می سازد.

برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب

تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس

کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه

بررسی و آنالیز اثر تراوش دوبعدی آب در سدهای خاکی به روش المان محدود

یک المان، یک جزء از یک محیط پیوسته جزء بندی شده است. ابعاد آن محدود است ولی بینهایت کوچک نیست و معمولا هندسه آن ساده تر از هندسه محیط پیوسته است. روش اجزاء محدود ما را قادر می سازد که یک مسئله با بینهایت درجه آزادی را به یک مسئله با درجات آزادی محدود تبدیل نماییم تا بدین وسیله حل آن ساده تر شود. هرچند که کاربرد اصلی این روش در خصوص مسائل مکانیک جامدات است، لیکن از آن می توان در سایر زمینه هایی که دارای مدل ریاضی مشابه می باشند نیز استفاده نمود. در واقع اساس حل اجزاء محدود یک مسئله مهندسی این است که مجموعه ای از معادلات جبری حاکم، ایجاد شده و حل می شود و تنها با استفاده از کامپیوتر بود که این فرایند توانست موثر بودن خود را نشان دهد و قابلیت کاربرد عمومی پیدا کند. این دو خاصیت، موثر بودن و کاربرد عمومی در تحلیل مهندسی لازمه ذاتی در تئوری به کار رفته می باشند و برای محاسبات عملی به درجه بالایی توسعه یافته اند، به گونه ای که روش های اجزاء محدود در عرصه مهندسی محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل های تکیه گاهی خرپا دوبعدی در متلب

تحلیل خرپا دوبعدی در نرم افزار آباکوس

ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب

جزوه آموزش روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه ، جزوه ای مفید و کاربردی از درس اجزاء محدود مقدماتی است. این جزوه مشتمل بر 7 فصل، 220 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با ذکر نکات، فرمول های مهم و کاربردی و همچنین حل مثال های متعدد به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: المان های مثلثی دوبعدی

المان مثلث سه گرهی CSTانتقال بار در المان CSTمشخصات المان CST در برنامه ABAQUSمثال اول - المان CSTمثال دوم - المان CSTمثال سوم - المان CSTتمرین - المان CSTالمان بندی در اجزاء محدودتراکم استاتیکیالمان مثلث شش گرهی LSTالمان مثلث ده گرهی QSTمشخصات المان LST در برنامه ABAQUSمثال - المان LSTانتقال بار در المان LSTتمرین - المان LSTجدول مشخصات المان های مثلثی دوبعدی

فصل 2: المان های مربعی دوبعدی

مثال اول - المان مربع چهار گرهی (حل غیر ایزوپارامتریک)روش ایزوپارامتریکمشخصات المان چهار گرهی در برنامه ABAQUSمثال دوم - المان چهار گرهیمثال سوم - المان چهار گرهیانتقال تنش ها از نقاط گوس به نقاط اصلی در المان چهار گرهیمثال چهارم - المان چهار گرهیانتقال بار در المان چهار گرهیتمرین - المان چهار گرهیمشخصات المان هشت گرهی در برنامه ABAQUSتمرین - المان هشت گرهیالمان دوازده گرهیجدول مشخصات المان های مربعی دوبعدی

فصل 3: المان های هرمی سه بعدی

المان سه بعدی هرمانتقال بار در المان سه بعدی هرممشخصات المان سه بعدی هرم در برنامه ABAQUSمثال - المان سه بعدی هرممشخصات المان سه بعدی ده گرهی در برنامه ABAQUSجدول مشخصات المان های هرمی سه بعدی

فصل 4: المان های مکعبی سه بعدی

المان هشت گرهی سه بعدیانتقال تنش ها از نقاط گوس به نقاط اصلی در المان هشت گرهیمشخصات المان هشت گرهی در برنامه ABAQUSالمان بیست گرهی سه بعدیانتقال تنش ها از نقاط گوس به نقاط اصلی در المان بیست گرهی (گوس 14 نقطه ای)مشخصات المان سه بعدی بیست گرهی در برنامه ANSYSمشخصات المان سه بعدی بیست گرهی در برنامه ABAQUSالمان سی و دو گرهی سه بعدیجدول مشخصات المان های مکعبی سه بعدی

فصل 5: المان های خطی یک بعدی

المان خرپا (روش ماتریسی)مثال - المان خرپا - حل به روش ماتریسیتمرین - المان خرپاالمان تیر و قاب (روش ماتریسی)مثال - المان تیر - حل به روش ماتریسیتمرین - المان تیرمثال - المان قاب - حل به روش ماتریسیتمرین - المان قابمثال - المان خرپا و المان CSTالمان خرپا (روش اجزاء محدود)مشخصات المان خرپا در برنامه ABAQUSمثال اول - المان خرپا - حل به روش اجزاء محدودمثال دوم - المان خرپا - حل به روش اجزاء محدودالمان تیر و قاب ( روش اجزاء محدود)مشخصات المان قاب در برنامه ABAQUSالمان شبکه (روش اجزاء محدود)روش باقیمانده های وزنی (گالرکین)جدول مشخصات المان های خطی یک بعدی

فصل 6: ورق ها

اثبات رابطه خمشی حاکم بر ورق هاورق چهار ضلعی منظمبررسی سازگاری المان ها در ورق هاالمان های مثلثی شکلتحلیل ورق های خمشی با منظور نمودن اثر برشورق چهار گرهی ایزوپارامتریکورق هشت گرهی ایزوپارامتریک

فصل 7: نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

 

تحلیل عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری

تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار متلب

رسم پروفیل تغییر شکل یک تیر ورق طویل با مقطع غیر منشوری به روش اجزای محدود

 

جهت دانلود جزوه آموزش روش های اجزاء محدودمقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه بر لینک زیر کلیک نمایید.

روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه

جهت دسترسی به آموزش های بیشتر بر لینک های زیر کلیک نمایید:

بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم

گریتینگ

طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب

آموزش نرم افزار تحلیلی OpenSees

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

ارزیابی لرزه ای و بازسازی ساختمان های موجود

کامل ترین و جامع ترین گزارش کارآموزی مهندسین عمران و ساختمان

نمونه سوالات امتحانی و تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود

آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار آباکوس

تحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم هندسي مبتني بر تئوري اجزاء محدود| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 0
برتر فایل 1400/4/5

مسائل متعددی در زمینه پیکره های تغییر شکل پذیر با پارامترهایی توصیف می شوند که وابسته به مختصات، زمان، دما و... می باشند. این گونه سیستم ها اغلب به صورت معادلاتی از مشتق های جزئی بیان می شوند. برای حل اینگونه معادلات به طور کلی دو روش تحلیلی و عددی وجود دارد. در روش های تحلیلی تابع پاسخ بدست می آید. این در حالی است که خروجی حاصل از روش های عددی به صورت عدد و نه تابع می باشند. در این جزوه از روش تفاضل محدود (Finite Difference Method) برای تحلیل صفحه خمشی با ضخامت نازک بهره گرفته شده است. روش تفاضل محدود یکی از روش های عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل است. در این روش مشتق توابع با تفاضلات معادل انها تقریب زده می شود. در این روش یک پروسه تکراری با گام های کافی و بهینه، برای تقریب زدن تابع مورد نظر انجام می پذیرد...

متلب برای مهندسین عمران

مدلسازی و شبیه سازی موتور هیسترزیس با نرم افزار متلب

تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار متلب

نحوه ایجاد پویا نمایی در نرم افزار متلب

جزوه آموزش کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک، مشتمل بر 42 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با ذکر نکات، فرمول های مهم و کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

مقدمهتئوری ها و فرضیاترابطه سازی مسئله بر اساس روش تفاضل محدودالگوریتم و برنامه نویسیاعمال شرایط مرزی و حل دستگاه معادلاتتعریف توابع لنگر، تنش و کرنشمعرفی معیارهای تسلیمبررسی صحت عملکرد برنامه و مقایسه پاسخ ها با روش تحلیلیمساله نمونه 1مساله نمونه 2مساله نمونه 3نتیجه گیریمنابع

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی به روش صریح و ضمنی در نرم افزار متلب

حل معادله انتقال حرارت دو بعدی به روش صریح و ضمنی در نرم افزار متلب

برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح در نرم افزار متلب

 

جهت دانلود جزوه آموزش کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک بر لینک زیر کلیک نمایید.

کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک


جهت دسترسی به آموزش های بیشتر بر لینک های زیر کلیک نمایید:

تحلیل صفحه خمشی تحت بار گسترده ثقلی در نرم افزار متلب

شبیه سازی متعادل سازی بار در شبکه های برق با نرم افزار متلب

تشخیص پلاک خودرو با استفاده از نرم افزار متلب

طراحی اسیلواسکوپ با استفاده از adc کارت صدا و نرم افزار MATLAB

تحلیل تیر سراسری با استفاده از نرم افزار متلب

حل معادلات لاپلاس برای مش بندی سه و هشت گرهی

تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب

روش اجزای محدود در نرم افزار متلب

برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار متلب

 | نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 0
برتر فایل 1400/3/29

برنامه نویسی سی ان سی (CNC Programming Handbook)، یکی از آموزشهای مرجع و کاربردی در زمینه برنامه نویسی سیستم های CNC می باشد.


نرم افزار ویرایشگر حرفه ای برنامه های سی ان سی

نرم افزار شبیه ساز 3 بعدی دستگاه های سی ان سی

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

این آموزش مشتمل بر 54 فصل، 579 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: NUMERICAL CONTROLChapter 2: CNC MILLINGChapter 3: CNC TURNINGChapter 4: COORDINATE GEOMETRYChapter 5: CONTROL SYSTEMChapter 6: PROGRAM PLANNINGChapter 7: PART PROGRAM STRUCTUREChapter 8: PREPARATORY COMMANDSChapter 9: MISCELLANEOUS FUNCTIONSChapter 10: SEQUENCE BLOCKChapter 11: INPUT OF DIMENSIONSChapter 12: SPINDLE CONTROLChapter 13: FEEDRATE CONTROLChapter 14: TOOL FUNCTIONChapter 15: REFERENCE POINTSChapter 16: REGISTER COMMANDSChapter 17: POSITION COMPENSATIONChapter 18: WORK OFFSETSChapter 19: TOOL LENGTH OFFSETChapter 20: RAPID POSITIONINGChapter 21: MACHINE ZERO RETURNChapter 22: LINEAR INTERPOLATIONChapter 23: BLOCK SKIP FUNCTIONChapter 24: DWELL COMMANDChapter 25: FIXED CYCLESChapter 26: MACHINING HOLESChapter 27: PATTERN OF HOLESChapter 28: FACE MILLINGChapter 29: CIRCULAR INTERPOLATIONChapter 30: CUTTER RADIUS OFFSETChapter 31: PLANE SELECTIONChapter 32: CONTOUR MILLINGChapter 33: SLOTS AND POCKETSChapter 34: TURNING AND BORINGChapter 35: LATHE CYCLESChapter 36: GROOVING ON LATHESChapter 37: PART-OFFChapter 38: SINGLE POINT THREADINGChapter 39: SUBPROGRAMSChapter 40: DATUM SHIFTChapter 41: MIRROR IMAGEChapter 42: COORDINATE ROTATIONChapter 43: SCALING FUNCTIONChapter 44: CNC LATHE ACCESSORIESChapter 45: HELICAL MILLINGChapter 46: HORIZONTAL MACHININGChapter 47: LIVE TOOLING ON LATHESChapter 48: WRITING A CNC PROGRAMChapter 49: PROGRAM DOCUMENTSChapter 50: PROGRAM VERIFICATIONChapter 51: CNC MACHININGChapter 52: INTERFACING TO DEVICESChapter 53: MATH IN CNC PROGRAMMINGChapter 54: CNC AND CAD/CAM

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

اندازه گیری روی ماشین ابزارهای CNC با نرم افزار کتیا

طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج جی کد با نرم افزار سالیدکم


جهت دانلود برنامه نویسی سی ان سی (CNC Programming Handbook) بر لینک زیر کلیک نمایید.


برنامه نویسی سی ان سی (CNC Programming Handbook)

جهت دسترسی به آموزش های بیشتر بر لینک های زیر کلیک نمایید:


جزوات کنکور ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تهران، تبریز و...

طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش در نرم افزار کتیا

طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز در نرم افزار کتیا

تئوری و طراحی سیستم های سی ان سی

کتابچه برنامه نویسی سی ان سی

کتابچه ماشینکاری سی ان سی

مدلسازی کنترلر ماشین تراش CNC

برنامه نویسی و اپراتوری دستگاه فرز CNC VMC-850 تبریز با کنترلر فانوگ| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 2
برتر فایل 1400/2/12

تاکنون پروژه های زیادی با موضوع فاصله سنج اولتراسونیک با میکروکنترلر AVR اجرا شده اند که برنامه نویسی اغلب آنها به زبان اسمبلی و بیسیک بوده که در نرم افزار Bascom نوشته شده اند. اما در این پروژه قصد داریم تا برنامه نویسی را به زبان C و در نرم افزار Codevision انجام دهیم. مدار مورد استفاده در این پروژه همان مدار استفاده شده در پروژه فاصله سنج کتاب پروژه های علمی با میکروکنترلرهای AVR می باشد.همان طور که می دانیم هر شخص طراح می بایست دارای سه خصوصیت باشد:

دایره اطلاعاتی بالایی داشته باشد، یعنی علم به روز و ابزارات جدید را خوب بشناسد.شناخت خوبی از سخت افزار داشته باشد (طراحی PCB، شناخت سنسور، میکروکنترلر و ...)از یک زبان برنامه نویسی آگاهی کامل داشته باشد (زبان C، پاسکال، اسمبلی و ...)

روش های اندازه گیری ابعادی چرخ دنده ها


آموزش سیستم های اندازه گیری مکانیکی


طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر دور موتور تاکومتر

دو مورد اول به مراتب از مورد سوم پیچیده تر می باشند و هرکسی توانایی طراحی سخت افزار و مدار آنالوگ را ندارد. با این حال برنامه نویسی اصولی و صحیح (برنامه نویسی ماژولا) نیز قواعد خاص خود را دارد. در این پروژه سعی شده است تا به اختصار به هر بخش پرداخته شود. در پروژه قصد داریم دستگاهی را طراحی و پیاده سازی نماییم که بتواند فاصله اجسام مقابل، تا خود را بدون تماس دستگاه با آن اجسام اندازه بگیرد. برای این کار به یک جفت سنسور فرستنده و گیرنده مافوق صوت نیاز داریم. سنسور فرستنده اولتراسنیک امواج مافوق صوت را تولید می کند و سنسور گیرنده اولتراسنیک امواج باز تابیده شده از اجسام را دریافت می نماید. با اندازه گیری زمان رفت و برگشت امواج صوتی و با دانستن سرعت صوت، مسافت طی شده توسط صوت و هم چنین فاصله دستگاه تا جسم مورد نظر به راحتی محاسبه خواهد شد. از میکروکنترلر ATmega8 در این پروژه استفاده شده است که چند وظیفه اساسی دارد:

تولید سیگنال پالس با فرکانس 40khz که در مدار فرستنده مورد استفاده قرار می گیرد.اندازه گیری زمان رفت و برگشت امواج صوتی بازتابیده شده از اجساماندازه گیری دمامحاسبه فاصله و نمایش آن بر روی نمایشگر

در طی مراحل طراحی با مشکلاتی روبرو هستیم که مهمترین آنها متغیر بودن سرعت صوت در دماهای مختلف و تضعیف سیگنال دریافتی توسط سنسور گیرنده است که در ادامه به رفع آنها پرداخته شده است...

تلرانس گذاری ابعادی و هندسی


سئوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه


اصول و روش های هم محوری

پروژه فاصله سنج اولتراسونیک با قابلیت اندازه گیری دما مشتمل بر 2 فصل، 44 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

فصل 1: سخت افزار و توضیح قطعات سخت افزار

سخت افزارمیکرو کنترلر AVRسنسور اولتراسونیکتقویت کننده عملیاتیخازنمقاومت الکتریکیترانزیستوردیودتنظیم کننده ولتاژال سی دی کاراکتریلیست قطعات فاصله سنجمدار فاصله سنج

فصل 2: نرم افزار

برنامه نویسی میکروکنترلرمنطبق برنامهشروع برنامه نویسی به زبان Cبرنامه نویسی ماژولارمنابع

کرنش سنج (استرین گیج)


طراحی و ساخت كمپراتور هوایي فشاري


جزوات و نمونه سوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه

جهت دانلود پروژه طراحی فاصله سنج التراسونیک با قابلیت اندازه گیری دما بر لینک زیر کلیک نمایید.


فاصله سنج اولتراسونیک با قابلیت اندازه گیری دما


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

مقدمه ای بر تحلیل تنش و طراحی مبدل ها با استفاده از کرنش سنج ها


جزوات و نمونه سوالات امتحانی درس روش های تولید


آموزش جامع ماشین ابزار تولیدی


تولید چرخ دنده به روش هابینگ و شیوینگ


گزارش کار آزمایش های انجام شده در کارگاه توانایی ماشینکاری


پرس ها


ماشین های ابزار


جداول و استانداردهای طراحی


تغییر شکل نیم ساخته ها (جلد 1و2)


توليد كرانويل و پينيون


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 3
برتر فایل 1400/2/3

موضوع پروژه در رابطه با هشدار وجود گاز در محیط از طریق ارسال پیام کوتاه می باشد. در این پروژه با استفاده از یک سنسور گاز (که می تواند انواع گازهای متعدد از جمله منواکسید کربن، گاز شهری، آمونیاک و ... را تشخیص دهد) استفاده می شود که می تواند بسته به نوع کار، به صورت آنالوگ و یا دیجیتال باشد. این سنسور وجود گاز در محیط را تشخیص داده و بسته به مقدار گاز، ولتاژی ایجاد می کند. همواره می توان با استفاده از یک کنترلر ولتاژ آن را اندازه گرفت و در صورتی که از حد معینی تجاوز کرد عمل مشخص شده را انجام دهد. در این پروژه همچنین می توان با ارسال یک متن کلیدی خاص از شماره مورد نظر عمل خاصی را انجام داد مثلا قطع شیر اصلی گاز و ... برای ارتباط با شبکه های جی اس ام ماژول های متفاوتی وجود دارند که بسته به نوع کار و امکانات موجود می توان از آنها استفاده کرد. ماژول استفاده شده در این پروژه SIM 908 ساخت شرکت SIMCOM می باشد که دارای امکانات متعدد و جالبی می باشد که بسته به شرایط می توان از آنها استفاده نمود. از جمله این امکانات می توان به قابلیت های ارسال و دریافت پیام کوتاه، امکان ایجاد تماس تلفنی، امکان استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و ایجاد ارتباط از طریق اینترنت و .... را نام برد. سایر امکانات در بخش معرفی ماژول بیان شده است. در این پروژه همچنین از یک میکرو کنترلر AVR MEGA 32A ساخت شرکت ATMEL جهت ارتباط با سنسور گاز و ماژول، استفاده شده است و زبان برنامه نویسی و کامپایلر مورد استفاده در این پروژه به ترتیب C و Code vision می باشد...

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر دور موتور تاکومتر

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری

گزارش كارآموزي مجتمع فولاد خراسان

پروژه طراحی سیستم هشدار دهنده گازهای خطرناک بوسیله پیامک مشتمل بر 6 فصل، 127 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و جدول، روابط و فرمول های اصلی، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه

مقدمهمشخصات فرکانسی و نواحی شبکه جی اس اممفاهیم شبکه سلولیجابجایی سلولیمشخصات سیم کارتپروسه تصدیق هویتمعرفی کننده موقعیت محلیموبایلآنتنموضوع پروژهاهمیت و اهداف پروژه

فصل 2: آموزش طراحی PCB و پورت سریال

مقدمهطراحی مدار چاپیمعرفی نرم افزار Altiumتنظیمات مربوط به شماتیکطراحی یک مدار در فضای نرم افزارقرار دادن المان ها و کتابخانه هاسیم کشی مدارایجاد سند PCBتعیین اندازه بردانتقال اطلاعات از سند شماتیک به سند PCBمسیرکشی بین قطعات در سند PCBپورت سریال و پروتکل RS232قالب اطلاعات ارسالیسطح سیگنال RS232آی سی MAX 232کانتکتور D9

فصل 3: معرفی تجهیزات پروژه

تجهیزات مورد استفاده در پروژهمعرفی ماژول SIM 908مشخصات ماژول SIM908قابلیت ها و کاربرد های ماژول SIM 908معرفی پایه های ماژول SIM 908مراحل راه اندازی ماژولسنسور های گاز سری MQ ویژگی سنسور های گاز سری MQانواع سنسور های گاز سری MQسنسور گاز 9MQمشخصات سنسور گاز 9MQمعرفی میکرو کنترلر AT MAGA 32Aمشخصات میکرو کنترلر AT MAGA 32Aرله الکترونیکی پیچ پایهعملکرد رلهپایه های رله

فصل 4: معرفی و تست دستورات کاری ماژول

دستورات لازم جهت کار با ماژولدستورات مرتبط با پیام کوتاهدریافت و ارسال اطلاعات ازطریق کامپیوترمعرفی و تنظیم نرم افزارHyper Terminalتست دستورات کاری ماژول در نرم افزار

فصل 5: راه انداری و انجام پروژه

مقدمهPCB های پروژهPCB راه اندازی اولیه ماژولPCB جهت برقراری اتصال تمامی تجهیزات مورد نیاز پروژهمعرفی نرم افزار Codevision AVRبرنامه ارسال ودریافت پیامک

فصل6:

پیشنهاداتمنابع و ماخذ

مهندسی تاسیسات الکتریکی

طراحی دیجیتال و مدار منطقی

سیستم های بیومتریک

 

جهت دانلود پروژه طراحی سیستم هشدار دهنده گازهای خطرناک بوسیله پیامک بر لینک زیر کلیک نمایید.

 

طراحی سیستم هشدار دهنده گازهای خطرناک بوسیله پیامک

 

 

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند

انواع موتورهای الکتریکی و مفصل ها

توليد برق بوسيله انرژي تجديد پذير باد

 

سنسورها و اهميت كاربرد آن

نیروگاه بخار

بررسی تکنولوژی فرکانس رادیویی

 

طراحی مدار فرمان کولر تایمری

کنترل ماشین های AC و DC

طراحی و ساخت خودروهای برقی

تکنولوژی پیل سوختی| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 3
برتر فایل 1395/12/18

نمونه سوالات امتحانی و تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود پیش رو مشتمل بر 19 نمونه سوال استاندارد، به زبان فارسی، با فرمت pdf و JPEG (تصویر اسکن شده) جهت دانلود قرار داده شده و به ترتیب زیر گردآوری شده است:

نمونه سئوال 1: روش های اجزای محدود (12 سئوال)

نمونه سئوال 2: روش های اجزای محدود (5 سئوال)

نمونه سئوال 3: روش های اجزای محدود (10 سئوال)

نمونه سئوال 4: روش های اجزای محدود (2 سئوال)

نمونه سئوال 5: تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود دکتر برقیان (43 صفحه)

نمونه سئوال 6: تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود دانشگاه هاروارد آمریکا (13 صفحه)

نمونه سئوال 7: روش های اجزای محدود (3 سئوال با پاسخ تشریحی)

نمونه سئوال 8: روش های اجزای محدود (4 سئوال با پاسخ تشریحی)

نمونه سئوال 9: تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود (23 صفحه)

نمونه سئوال 10: کتاب مرجع حل تمرین درس روش های اجزای محدود (422 صفحه به زبان انگلیسی)

نمونه سئوال 11: روش های اجزای محدود (4 سئوال)

نمونه سئوال 12: روش های اجزای محدود (4 سئوال)

نمونه سئوال 13: روش های اجزای محدود (3 سئوال)

نمونه سئوال 14: روش های اجزای محدود (3 سئوال)

نمونه سئوال 15: روش های اجزای محدود (4 سئوال)

نمونه سئوال 16: روش های اجزای محدود (5 سئوال)

نمونه سئوال 17: روش های اجزای محدود (4 سئوال با پاسخ تشریحی)

نمونه سئوال 18: تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود پروفسور عیسی سلاجقه (24 صفحه)

نمونه سئوال 19: مجموعه نکات و فرمول های مهم روش های اجزای محدود، مناسب برای جمع بندی مطالب قبل از امتحان (22 صفحه)


روش اجزاء محدود توسعه یافته

روش اجزای محدود مقدماتی

شبیه سازی جوشکاری و اتصال آلیاژهای آلومینیوم به روش آنالیز اجزای محدود

برنامه نویسی به روش المان محدود در نرم افزار متلب

جهت دانلود نمونه سوالات امتحانی و تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود بر لینک زیر کلیک نمایید:دانلود نمونه سوالات امتحانی و تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:


مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای متلب و آباکوس

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از توابع اولیه گیری نوین به روش تخمین تصحیح

آموزش جامع آنالیز مودال پروفسور سعید ضیائی راد

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار انسیس

کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار انسیس

آنالیز و تحلیل مدل های مهندسی سازه با انسیس

تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار متلب

برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح در نرم افزار متلب

تحلیل صفحه خمشی تحت بار گسترده ثقلی در نرم افزار متلب| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 33
برتر فایل 1395/12/18

معادلات دیفرانسیل جزئی (P.D.E) یکی از موارد پر کاربرد در محیط های مختلف پیوسته می باشند که نظیر آنها را در معادلات موج یا انتقال حرارت می توان مشاهده نمود. در این جزوه آموزشی هدف آموزش برنامه نویسی روش explicit و implicit در حل انتقال حرارت دو بعدی در یک صفحه مستطیلی به روش تفاضل محدود (Finite Difference) است...


نمونه سوالات امتحانی و تمرینات حل شده درس روش های اجزای محدود

روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه

روش های اجزاء محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه

کدهای متلب برای آنالیز اجزاء محدود

جزوه آموزش حل معادله انتقال حرارت دو بعدی به روش صریح و ضمنی در نرم افزار MATLAB، یک جزوه آموزشی مفید و کاربردی از آموزش مبحث انتقال حرارت در نرم افزار پیشرفته متلب است. همچنین به همراه جزوه بالا تمام m فایل های استفاده شده در این جزوه آموزشی، در فایل rar دانلود شده موجود می باشد. با توجه به اینکه این برنامه دارای تابع می باشد، حتماً بایستی Current Folder نرم افزار بر روی فولدر این مجموعه تنظیم شود. این جزوه مشتمل بر 22 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: مقدمه

بخش 2: روش های حل معادلات دیفرانسیل جزئی از نوع سهمیگون

روش صریحروش ضمنی

بخش 3: صورت مسئله

بخش 4: برنامه MATLAB

برنامه روش صریحبرنامه روش ضمنی

بخش 5: خروجی ها

بخش 6: متن برنامه

ضمیمه الفضمیمه ب

تحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم هندسي مبتني بر تئوري اجزاء محدود

اجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه

کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک

تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب


جهت دانلود جزوه آموزش حل معادله انتقال حرارت دو بعدی به روش صریح و ضمنی در نرم افزار MATLAB بر لینک زیر کلیک نمایید:آموزش متلب، جزوه آموزش حل معادله انتقال حرارت دو بعدی به روش صریح و ضمنی در نرم افزار MATLAB


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:


طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول

روش اجزای محدود در نرم افزار متلب

برنامه نویسی به روش المان محدود در نرم افزار متلب

تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها

تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس

تعیین نمودار هیسترزیس ستون تحت بارگذاری به روش اجزاء محدود در آباکوس

کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه

بررسی و آنالیز اثر تراوش دوبعدی آب در سدهای خاکی به روش المان محدود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود

شبیه سازی جوشکاری و اتصال آلیاژهای آلومینیوم به روش آنالیز اجزای محدود
| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 127
برتر فایل 1395/8/25

جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته، مشتمل بر 4 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز

فصل 1: سیستم های ابزار دقیق

بلوك دیاگرام یک سیستم کنترلی حلقه بستهبلوك دیاگرام یک سیستم کنترل فرآیندمروری بر سیر تكاملی كنترل پروسسسنسورها و ترانسدیوسرهامکانیزم عملکرد سیستم (Flopper Nozzle)بررسی چگونگی عملکرد رله نیوماتیکی (Pneumatic Relay)بررسی مکانیزم عملکرد یک مبدل I/Pاجزای تشکیل دهنده یک I/P ساخت شرکت Foxboroبررسی ساختمان یک Proximity Limit SwitchCascade Control LoopsSplit Range Control LoopsCompensated Control LoopsLoad Cells Sensors

فصل 2: سیستم های کنترل و اندازه گیری فشار

تعریف کمیت فشارواحدهای اندازه گیری فشارفشار نسبی و مطلقفشار استاتیک و دینامیکفشار ناشی از ارتفاع ستون مایعجدول مربوط به واحدهای اندازه گیری فشاربلوك دیاگرام مربوط به یک سیستم کنترل فشاریک لوپ کنترل فشار از دیدگاه رسم در یک نقشه P&IDروش های اندازه گیری کمیت فشارساختمان داخلی یک Pressure Gaugeبررسی انواع خطاهای مربوط به یک Pressure Gaugeچگونگی عملکرد یک سوئیچ فشار و مفهوم Set & Resetبررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی فشارساختمان داخلی و شرح کار ترانسمیتر نیوماتیکی اختلاف فشار بررسی چگونگی عملکرد یک ترانسمیتر اختلاف فشار با سنسور Bellowsبرشی از یک سنسور DP- Cellبررسی نحوه ارتباط دهی یک ترانسمیتر و Communicatorرگلاتورهای فشارPCV ها چگونه عمل می کنند؟بررسی ساختمان داخلی یک Safety Valveبررسی عملکرد یک کنترلر ON/OFF

فصل 3: سیستم های سنجش و نشان دهنده دما

تعریف کمیت دما (Temperature)واحدهای اندازه گیری دماروش های اندازه گیری درجه حرارتاندازه گیری درجه حرارت به صورت غیر الکترونیکاندازه گیری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مایعات (سیستم FTS)اندازه گیری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)اندازه گیری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت اندازه گیری درجه حرارت به صورت الکترونیکیترموکوپل (Thermocouple)انواع ترموکوپلنمودار مربوط به EMP تولیدی توسط انواع مختلف Thermocoupleمدارات ترموکوپلیخواص ترموکوپل هاانواع نویزهای موجود در کابل های ترموکوپلRTD - (Resistance Temperature Detector)مقاومت های PTC و NTCمفهوم ضریب حرارتینحوI انتقال دما توسط سنسور RTDجبران سازی مقاومت سیم های رابط توسط اتصال چهار سیمهبررسی مزایا و معایب RTD و ترموکوپل و مقایسه آنها با یکدیگرTemperature sensing ICبررسی یک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکیل دهنده آنبررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی دمابررسی ساختمان ترانسمیترهای نیوماتیکی دما

فصل 4: سیستم های سنجش و نشان دهنده دبی

فلوی جرمی (Mass Flow)فلوی حجمی (Volume Flow)Energy of a fluid in motionTurbulent and Laminar flowروش های اندازه گیری Flow  به صورت Square Rootروش های اندازه گیری Flow  به صورت Linearاندازه گیری Flow توسط Orificeتئوری برنولی

تکنولوژی ماشینکاری

ماشینکاری پره های توربین با ماشین CNC

ماشینکاری سوپر آلیاژها

تکنولوژی ساخت و تولید لوح فشرده


بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتیمعرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیقحس كننده ها و یا مبدل هااجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنالوسایل كنترل كننده و عملگرهانشانگر و ثبات، وسایل نشان دهنده و كامپیوتراجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق(Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرهاعملگر هاترانسدیوسرهامشخصه های ترانسدیوسرمشخصه های استاتیكیتكرار پذیری (Repeatability)Hysteresis هیسترزیسخاصیت خطی بودن (Linearity) مشخصات دینامیكیپاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مردهپاسخ فركانسیترانسدیوسرهای موقعیتThe linear inductosynThe nozzle flapper displacement transducerLaser interferometer Fotonic sensorترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر (خازنی) استرین گیج پتانسیو متر ها ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی LVDT  RVDTاینكودرهای نوریاینكودر دیجیتالی خطیسینكرو و ریزالورترانسدیوسرهای نیروكششمدار پل وتستونLoad cells  سلول های بارترانسدیوسرهای حرکت Motion transducersترانسدیوسرهای سرعتتراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducersترانسدیوسرهای فشارترانسدیوسرهای جریان Flow transducersترانسدیوسرهای سطح مایعات

بخش سوم: جزوه درس ابزار دقیق

فصل 1: مشخصات عمومی تجهیزات اندازه گیری

مقدمهمعرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیقکلیاتی در خصوص دستگاه های اندازه گیری

فصل 2: کاربرد سنسورها در اتوماسیون

مفهوم سنسورانواع سنسور بر حسب کمیت مورد اندازه گیری

فصل 3: شیرهای کنترلی

مقدمهساختمان شیر کنترلپوزیشنر

فصل 4: اصول طراحی کیفی سیستم های کنترلی

مقدمهعلائم استانداردحروف شناسایی دستگاه ها و ادواتنقشه ها و مدارك فنیاختصارات و علائم کاربردی

بخش چهارم: جزوه درس ابزار دقیق

مقدمهترانسدیوسر چیستتفاوت سنسور و ترانسدیوسرترانسمیتر چیستاندازه گیری دما و روش های آنترموکوپل تیپ Kترموکوپل تیپ Jترموکوپل تیپ Eترموکوپل تیپ Tترموکوپل تیپ Nترموکوپل تیپ Bنکات مهم در انتخاب ترموکوپلترمومتر دیجیتالترمومتر اینفراد یا غیر تماسیترمومتر بیمتالترموزیستنسکالیبراتور دمادماسنج گازیکنترلر دمااندازه گیری رطوبت و روش های آنرطوبت سنج پرتابل یا قابل حملرطوبت سنج ثابتترانسمیتر رطوبتکنترلر رطوبتاندازه گیری فشار و روش های آنترانسمیتر اختلاف فشارفشار سنج دیجیتالفشار سنج آنالوگترانسمیتر فشارکنترلر فشاراندازه گیری سطح و روش های آنسطح سنج التراسونیکسطح سنج شناوریسطح سنج پره ایسطح سنج خازنیسطح سنج اختلاف فشاریاندازه گیری وزن و روش های آنترانسمیتر لودسلکرنش سنج هالود سلگشتاور سنج

ماکروهای سفارشی کنترل عددی کامپیوتری فانوک

کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC)

طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج جی کد با نرم افزار سالیدکم


جهت دانلود جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته، بر لینک زیر کلیک نمایید:


جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند


تکنولوژی ماشینکاری و سی ان سی

نرم افزار ویرایشگر حرفه ای برنامه های سی ان سی

نرم افزار شبیه ساز 3 بعدی دستگاه های سی ان سی

خودتان ماشین CNC بسازید!

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

پانچ سی ان سی

مدلسازی کنترلر ماشين تراش CNC

برنامه نويسي و اپراتوري دستگاه فرز CNC VMC-850 تبريز با كنترلر فانوگ

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

کتابچه ماشینکاری سی ان سی

کتابچه برنامه نویسی سی ان سی
| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 19
برتر فایل 1395/8/15

در گذشته برای انجام کارهای کنترلی از قطعاتی مانند کلیدها و کنتاکتورها استفاده می شد که امنیت پایین و دشواری در ایجاد روندهای کنترلی، هزینه زیادی را بر صنعت کشورها اعمال می نمود. پیدایش قطعات محاسبه گر الکتریکی مانند ماشین حساب ها محققان را به فکر تولید تجهیزاتی انداخت که عملیات محاسباتی را بصورت الکتریکی انجام دهند. از زمان پیدایش کامپیوترها به عنوان محاسبه گرهای الکترونیکی، مهندسان به فکر استفاده از این تکنولوژی در صنعت بوده اند. اما به دلیل ضعف های زیاد سیستم های کامپیوتری در گذشته مانند امنیت پایین، استفاده از این علم در صنعت امکان پذیر نبود. پیدایش ترانزیستورها و ادامه آن میکروکنترلرها تحولی عظیم در علم کامپیوتر بوجود آورد. این تحولات راه را برای ورودی کنترل کننده های کامپیوتری به صنعت هموار ساخت. این کنترل کننده ها تحت نام PLC (کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر) در جهان شهرت یافتند. از مهمترین تاثیرات این قطعات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افزایش سرعت در محاسبات و تولید محصولافزایش امنیت و کیفیت محصولاتکاهش هزینه تولید کننده هم از لحاظ نیروی کار و هم از لحاظ تعمیرات و نگهداری

با توجه به اهمیت PLC ها در صنایع مختلف، شرکت های مختلفی در سرتاسر جهان تولید این محصول را آغاز نموده اند. یکی از این شرکت ها، شرکت زیمنس آلمان می باشد که PLC های خود را تحت نام سری S7 وارد بازار نموده است که در این سری خانواده 300 و 400 از شهرت بیشتری برخوردار هستند. اما پایین بودن هزینه سری 300 باعث گردیده از این خانواده بطور گسترده تری در صنعت استفاده شود. به همین دلیل در این جزوه نیز PLC های سری S7-300 بطور کامل بررسی می گردند. ابتدا سخت افزار این تجهیز به همراه اطلاعات مورد نیاز معرفی گردیده و در ادامه مباحث نرم افزاری آن بطور جامع توضیح داده شده است...


کنترل اتوماتیک

طراحی دیجیتال و مدار منطقی

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار هایسیس


جزوه آموزش PLC S7-300، مشتمل بر 8 فصل، 172 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: آشنایی با سخت افزار PLC

مقدمهاهدافریل (رک)منبع تغذیهپردازنده (CPU)کارت های ارتباطیفرانت کانکتورماژول های تابعی (Function Module)مراحل نصب سخت افزارهاحافظه (Memory)کابل ارتباطی با کامپیوترسخت افزارهای خاصماژول های واسطماژول های واسط تحت شبکهماژول های دامی (Dummy Module)پردازنده های ارتباطی

فصل 2: آشنایی با مفاهیم اولیه و نرم افزار

آدرس دهیفرمت اعدادنحوه عملکرد PLCکار با نرم افزارمحیط شبیه سازیپیکربندی سخت افزار

فصل 3: برنامه نویسی

انواع بلوک های برنامهآغاز برنامه نویسی خطیآشنایی با توابعپوشه Bit Logicپوشه مقایسه کننده ها (Comparator)پوشه شمارنده ها (Counter)پوشه توابع اعداد صحیح (Integer Function)پوشه توابع اعداد حقیقیپوشه انتقال (Move)دستورات پرشتایمرهاعملیات منطقی بر کلماتشیفت و چرخشارتباط با plc

فصل 4: پردازش سیگنال آنالوگ

آدرس دهی در سیگنال های آنالوگتعیین نوع ورودی از طریق نرم افزارتنظیم کارت های خروجی آنالوگبرنامه نویسی سیگنال های آنالوگمقایس کردن یک سیگنال آنالوگاز مقیاس خارج کردن سیگنال آنالوگ

فصل 5: برنامه نویسی ساختار یافته

فانکشن هامراحل ایجاد فانکشنفانکشن بلاک ها

فصل 6: بلوک های داده

آدرس دهی در بلوک های داده

فصل 7: تنظیمات CPU

وقفه ها

فصل 8: بلوک های سازمان دهی OB

معرفی OB ها

مکانیک و کنترل در رباتیک

کنترل صنعتی

کاربرد متلب در سیگنال ها، سیستم ها و کنترل


جهت دانلود جزوه آموزش PLC S7-300، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزش PLC S7-300


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند


طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر دور موتور تاکومتر

تکنولوژی ساخت و تولید لوح فشرده

انواع موتورهای الکتریکی و مفصل ها

مدلسازی کنترلر ماشين تراش CNC

طراحی سیستم هشدار دهنده گازهای خطرناک بوسیله پیامک

مکانیزم ها و دستگاه های مکانیکی

شبیه سازی سامانه های صنعتی با نرم افزار Citect HMI/SCADA

ابزار دقيق پيشرفته

آشنایی با سیستم کنترل توزیع شده| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 2
برتر فایل 1395/8/15

شبکه های ارتباط داده صنعتی برای اولین بار در دهه 80 میلادی به صورت محدود مطرح شدند. با استفاده روز افزون از رایانه در تمام بخش های صنعت، نیاز استفاده از این فن آوری نوین در کنترل بیش از پیش حس می شد. همچنین با گسترش صنایع و افزایش واحدهای کنترل در صنایع مختلف استفاده از شبکه هایی که علاوه بر کم کردن نیاز و استفاده از سیم های فراوان بتواند اطلاعات بسیار بیشتری برای تصمیم سازی و نظارت بر ماشین آلات و عملیات صنعتی در اختیار قرار دهد مورد توجه قرار گرفت. با توجه به این نیاز این شبکه ها با سرعت زیادی رشد کردند بطوری که در دو دهه اخیر سهم مهمی از بازار کنترل در جهان را در اختیار گرفتند. یکی از مهمترین ویژگی ها برای استفاده از این شبکه ها، محدود و منحصر نبودن مصرف کنندگان به یک تولید کننده خاص برای تهیه وسایل اندازه گیری، عملگرها و دیگر اجزا شبکه کنترل می باشد. در این پروژه سعی بر آن شده است که یکی از پرکاربردترین شبکه های ارتباط داده صنعتی از خانواده فیلدباس یعنی PROFIBUS به تفسیر ارائه گردد...


ماکروهای سفارشی کنترل عددی کامپیوتری فانوک

کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC)

طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج جی کد با نرم افزار سالیدکم


پروژه شبکه های صنعتی پروفی باس (Profi Bus)، مشتمل بر 4 فصل، 149 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: آشنایی با اتوماسیون

مقدمهسیرتحولی سیستم های اتوماسیونسیستم های DDCسیستم های PLCسیستم های DCSسیستم های FCSجایگاه فیلد باس در هرم اتوماسیونسطح فیلدسطح کنترلسطح ناظرسطح ERP

فصل 2: آشنایی با پروفی باس

مقدمهPROFIBUS و جایگاه آنپروتکل PROFIBUS و انواع آنپروتکل PROFIBUS FMSپروتکل PROFIBUS DPنسخه های PROFIBUS DPمکانیزم حفاظتی نسخه های PROFIBUS DPتکنولوژی انتقال در PROFIBUS DPپروتکل PROFIBUS PA

فصل 3: اجزاء شبکه PROFIBUS

مقدمهاجزاء اصلی PROFIBUS DPDP های فرستندهDP های گیرندهفرستنده با امکان عملکرد گیرندهگیرنده هوشمندگیرنده با قابلیت اتصال به فیبر نوریاجزاء اصلی PROFIBUS FMSسایر اجزاء شبکه PROFIBUSاجزاء شبکه RS-485اجزاء شبکه فیبر نوریاجزاء شبکه بدون سیم در PROFIBUS

فصل 4: عیب یابی و مدیریت خطا در PROFIBUS

مقدمهعیب یابی از طریق وسایل تشخیص عیبوسایل تشخیص عیب در شبکه های الکتریکیوسایل تشخیص عیب در شبکه های نوریعیب یابی از طریق نرم افزارمدیریت خطا با استفاده از نرم افزار Step 7برنامه نویسی OB 86برنامه نویسی OB 122کلمات اختصاریمنابع و مراجع

تکنولوژی ماشینکاری و سی ان سی

نرم افزار ویرایشگر حرفه ای برنامه های سی ان سی

نرم افزار شبیه ساز 3 بعدی دستگاه های سی ان سی

خودتان ماشین CNC بسازید!


جهت دانلود پروژه شبکه های صنعتی پروفی باس (Profi Bus)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: شبکه های صنعتی پروفی باس (ProfiBus)


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند


ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

پانچ سی ان سی

مدلسازی کنترلر ماشين تراش CNC

برنامه نويسي و اپراتوري دستگاه فرز CNC VMC-850 تبريز با كنترلر فانوگ

ماشینکاری پره های توربین با ماشین CNC

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

کتابچه ماشینکاری سی ان سی

کتابچه برنامه نویسی سی ان سی

تئوری و طراحی سیستم های سی ان سی| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 13
برتر فایل 1395/2/18

روش آنالیز المان محدود یک ابزار قوی و مدرن محاسبه ای است. به منظور حل مسائل مهندسی سازه ای بسیار پیچیده خصوصا در صنعت هواپیماسازی، این روش در طول 15 سال گذشته در سراسر جهان کاربرد بسیار وسیعی داشته است. این روش اکنون در زمینه های دیگری همچون آنالیز حرارتی، مکانیک سیالات و الکترومغناطیس هم مورد قبول واقع شده است. در این روش به علت وجود حجم محاسبات بالا کامپیوتر دیجیتالی مورد نیاز است. سازه ها ممکن است شکل های بسیار پیچیده ای به خود گرفته و از مواد مختلفی استفاده کنند. اغلب یک سازه خودش متشکل از مواد مختلفی است، به همین علت روش های تحلیلی برای حل آنها یا وجود ندارد و یا بسیار مشکل خواهد بود. از این رو روش های حل عددی مانند المان محدود مورد استفاده قرار می گیرد...

کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه

بررسی و آنالیز اثر تراوش دوبعدی آب در سدهای خاکی به روش المان محدود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود

جزوه آموزش مقدماتی روش اجزای محدود، جزوه ای جامع و بی نظیر از آموزش روش اجزای محدود است که مشتمل بر 2 بخش و به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: به زبان فارسی، 306 صفحه، با فرمت PDF

بخش 2: به زبان فارسی، 617 اسلاید، با فرمتpowerpoint

تعیین نمودار هیسترزیس ستون تحت بارگذاری به روش اجزاء محدود در آباکوس

تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها

برنامه نویسی به روش المان محدود در نرم افزار متلبجهت دانلود جزوه آموزش مقدماتی روش اجزای محدود، بر لینک زیر کلیک نمایید:


جزوه آموزش مقدماتی روش اجزای محدود


اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:


روش اجزای محدود در نرم افزار متلب

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول

تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار متلب

کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار انسیس

آنالیز و تحلیل مدل های مهندسی سازه با انسیس

تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار متلب

روش اجزای محدود مقدماتی

مجموعه آموزش روش اجزای محدود مقدماتی


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 10